Home »

Login with your Social Account

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ArduinoCommunityLogoVols disenyar robots en clase o en casa de forma fàcil?

Aquest portal pretén ser una guia per a professors i alumnes a l’àrea de Tecnologia i Informàtica d’Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Universitat de manera que puguin utilitzar, generar i/o adaptar continguts relacionats amb la robòtica, però també per a afeccionats que vulguin aprendre els trucs de la robòtica.

L’objectiu d’aquest portal és difondre coneixement per facilitar que des dels més petits fins als més majors puguin adquirir fàcilment coneixements relacionats amb la robòtica, mecànica, l’electrònica i l’automàtica. El portal incorpora diversos materials a fi de fomentar la imaginació, creativitat, pensament lògic, càlcul, relacions geomètriques, etc. i que es nodreix de diverses experiències recollides a la Universitat i realitzades per alumnes i professors d’assignatures de robòtica a la Universitat Politècnica de València i que degudament adaptades poden ser també aplicables a altres nivells de l’Educació.

És el resultat de diversos projectes acadèmics (treballs de finalització de grau, projectes final de carrera, tesines de màster i tesis doctorals) d’alumnes de la Universitat Politècnica de València relacionats amb robots imprimibles (o printbots), Arduino® i LEGO® i per descomptat aspectes avançats de la robòtica com la planificació de moviments, localització i construcció de mapes, control, visió per computador, etc. Aquest tipus d’activitats ha suposat la realització de projectes amb resultats molt vistosos a molt baix cost (per al cas dels robots imprimibles). A més, cada robot, permet activitats diverses que van des del disseny de peces, disseny electrònic, control, programació simulació, la qual cosa les fa idònies per a aquest propòsit però també per a activitats de recerca.

Les diverses propostes que es fan en aquest portal inclouen un conjunt de materials que poden ser utilitzats en l’aula amb un cost molt baix per al centre/assignatura, ja que es planteja l’ús programació d’electrònica genèrica basada en Arduino, disseny i/o fabricació de peces amb impressores 3D, entre unes altres. Són activitats pensades per als xiquets de Primària, Secundària i Batxillerat basades el muntatge de robots amb peces LEGO®, secundària també el disseny dels seus propis robots amb peces LEGO® i LEGO TECHNIC®, però també amb LEGO MINDSTORM®. A més s’inclouen activitats realitzades per alumnes en la Universitat i fins i tot resums d’activitats dutes a terme en projectes de recerca i en tesis doctorals. Per exemple, des d’un punt de vista de la programació per als més xicotets, poden utilitzar aplicacions de programació gràfica basades o similars a la tecnologia Scratch, com Ardublock, per a programar l’electrònica de Arduino.

YouTube Preview Image

El disseny de Apps senzilles aplicacions, ja fins i tot amb els més xicotets, és possible gràcies a la tecnologia de AppInventor 2, que permetrà comunicar l’electrònica Arduino del robot amb un dispositiu mòbil.

app_inventor

Tot el material facilitat és obert, està basat en eines de treball gratuïtes i li permet al professor/alumne adaptar el material les seues necessitats. En aquest portal només es proporcionen alguns exemples de programació bàsics per a la lectura de senyals o l’activació de motors, però no s’ofereixen solució a exercicis/pràctiques docents, ja que es pretén que els alumnes adquirisquen el coneixement a través del professor.

També s’inclouen tutorials per a simular robots amb V-REP, incloent un conjunt d’exercicis que et permetran aprendre a utilitzar un potent programari de simulació capaç de simular robots amb rodes, braços robòtics, robots voladors, etc.

YouTube Preview Image

Aquests exercicis de V-REP estan indicats per a nivells Universitaris, ja que els conceptes que es manegen són molt més avançats. En el següent vídeo es mostra un resum del tipus d’exercicis a realitzar.

Altres plataformes com Labview®, Matlab® i ROS (Robot Operating System) entre uns altres també són i poden ser utilitzades en aquest portal.

El portal disposa d’un fòrum i d’una wiki que pretenen donar un suport sobre el coneixement teòric sobre la robòtica, així com una major difusió de les assignatures de robòtica i relacionades.

Tota persona que vulga publicar una entrada en aquest blog és benvingut, només ha de seguir les instruccions ací.

Els professors i professionals de la robòtica són òbviament benvinguts, de qualsevol Universitat, centre educatiu o empresa. Sol·liciteu-ho a larmesto@idf.upv.es i obtindreu els permisos adequats per a gestionar als vostres propis alumnes.

Notícies

No hay noticias